0216 540 34 84

Yangın Tüpü Dolumu 

Tüplerinizin dolumlarını uzman ellere teslim edin. Periyodik olarak kontrol ve takiplerini Koçak Yangın sizin yerinize takip etsin.

Yangın tüp dolumları sertifikalı ekipman ve ürünler ile yapılmalıdır.

Yangın Üçgeni – Yangının oluşması için gerekenler ve  ortamda bulunması gerekenler nelerdir?

Hava: Normal ortamdaki havada % 20,9 oranında oksijen (O2) bulunmaktadır. Yanma durumunun gerçekleşmesi için bu oranın %16’nın altına düşmemesi gerekir. Oksijen seviyesinin %16’nın altına inmesiyle yanma reaksiyonu yavaş yavaş sönmeye döner. Oksijen oranının %14’ün altına düşmesi halinde yanma olayı olmamaktadır.

Isı: Dünyadaki tüm maddeler belirli bir ısıya sahiptirler, içeriğindeki moleküller devamlı hareket etmektedirler. Herhangi bir madde ısındığı zaman moleküllerin hareket hızı artar ve dolayısıyla ısıda da artış olur. Bir maddenin moleküllerini hızlandıran her türlü etki ilgili madde içerisinde ısı üretir. Bu olay maddenin moleküllerinin oksijen ile birleşmesine müsait ortamı oluşturur. İşte bu olayın adı yanmadır. Isı; mekaniksel, elektriksel ve kimyasal her türlü kaynaktan elde edilebilir.

Yanıcı Madde: Isı ile karşılaştığında, yanıcı buhar ya da gaz çıkmasına neden olan, kolaylıkla kor haline gelebilen maddelere denir.

 

Yangın Nedir ?

Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan etkileşimlerin neden olduğu bir doğal afettir.

Yangın Tüpü Bakım ve Emniyet Talimatları

* Yangın tüpü nün içeriğinin boşalmasına karşı birleşim yerlerini kontrol ediniz
* Tüpleri rutubetten koruyun ve 60o C den daha ısısı yüksek yerde tutmayınız
* Yangın tüplerinin yan tarafındaki emniyet iticisini el – gözle ve tüpün ağırlığını her ay tartarak kontrol edin tarihine göre ağırlığı azalmışsa mutlaka bakıma gönderin.
* Her yıl en az bir kez basınç (hidrostatik) kontrolü yaptırınız.
* Yangın söndürme tüpünü düşürmeyin, darbeye maruz bırakmayın, çarpmayın, acil durumlarda kolayca alınacak yerlerde bulundurun.
* Yangın tüplerinizin bakımlarının kesinlikle zamanında ve profesyonel firmalara yaptırın.
* Yangın Söndürücü mahiyeti taşımayan tozların yangın tüplerine dolumu konusunda çok önemlidir. Bu sebeple güvenilir ve profesyonel firmalar tercih edilmelidir.

Yanma Nedir ?

Yanıcı maddenin oksijen ile ısı altında belirli oranlarda birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir reaksiyon olup, yüksek sıcaklık derecelerinde meydana gelir. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için üç unsurun belirli oranlarda bir araya gelmesi gerekir. Yangın ise kontrolümüz dışındaki yanma olayıdır. Yanmanın olabilmesi için gerekli olan bu üç şarta genel olarak “YANGIN ÜÇGENİ” adı verilir.

Yangın Tüpü ile Yangına Karşı Alınacak Tedbirler

Yangınlar en acil müdahale yöntemi olarak yangın tüpleri öne çıkmaktadır. Ancak kullanılan yangın tüpleri her zaman aktif halde midir?
Yangın tüpü dolumu doğru şekilde gerçekleştirilmiş midir bilinmez.

Tüm bu bilinmezlikleri ortadan kaldırın ve yangın tüpü dolumu işlemini profesyonellere bırakın.

Pek çok doğal afetle birlikte bizim için tedbir alabileceğimiz en önemli afet yangın olarak öne çıkıyor. En ufak tutuşma esnasında anında müdahale ve işlemlerle yangın büyümeden söndürülebilir ya da büyümüş bir yangının daha da kötü sonuçlara yol açması engellenebilir.

Şu husus kesinlikle unutulmamalıdır ki yangın öldürmez, tedbirsizlik öldürür.

Yangın Tüpü Çeşitlerimiz