0216 540 34 84

yangın tüpü

Yangın Söndürme Tüpü Çeşitleri :

1. Sulu (CO2 tazyikli, hava basınçlı, soda asitli)

2. Hava Kesici (köpüklü, karbondioksitli), Karbondioksitli,

3.Kimyasal Reaksiyonlu (halojen karbürlü, kuru kimyasal tozlu, BCF

Her Yangın tipinde uygun olan tüp çeşidi kullanılmalıdır. Yangın karşı alınan önlemler ve eğitimler, yangın söndürmekten bile daha ucuzdur, üstelik de yangına dayanıklı malzemeler kalite olacağı için çok uzun ömürlü dayanıklıdırlar.

4. Soğutma yolu ile söndüren yangın tüpü veya yangın söndürücüleri

– Karbondioksit Tahrikli

– Hava basınçlı

– Soda asitli

5. Havayı kesici yangın tüpü veya yangın söndürücüleri

– Köpüklü yangın tüpleri

– Kuru kimyevi tozlu yangın tüpleri

– Karbondioksitli yangın tüpleri

6. Halojen karbürlü yangın tüpleri

Yangın Tüplerinin Bakım ve Kontrolü Nasıl Olmalıdır

Aylık Kontrol; emniyet subabı, hortum, lans ve tetiği kontrol edilir.

6 Aylık Kontrol; emniyet subabı, hortum, lans ve tetiği kontrol edilir ve yangın tüpü tartılır.

Yıllık Kontrol; emniyet subabı, hortum, lans ve tetiği kontrol edilir, yangın tüpü tartılır ve kapağı açılarak niteliğini kaybedip kaybetmediği gözlenir.

5-10 Yıllık Kontrol; cihaz tamamen boşaltılarak sağlamlığı ve işlevini yerine getirip getirmeyeği kontrol edilir.

Yangın Tüpü Sayısı ve Miktarı Ne Olmalıdır

Az tehlikeli bölgelerde, her 50 m2 için 1 adet 6 kg tüp, müteakip her 200 m2 için 1 adet 6 kg tüp

Çok tehlikeli bölgelerde, ilk 50 m2 ye 1 adet 6 kg tüp, müteakip her 200 m2 için 2 adet 6 kg tüp

Motorlu araçlarda; 14 kişi koltuğa kadar 1 adet 6 kg tüp, 14 kişiden fazla yada tehlikeli madde taşıyan araçlarda 2 adet 6 kg tüp bulundurulmalıdır.

Yangın Tüpü Sertifikaları

Yangın Tüpleri TS 862 EN 3 Standardına göre sertifikalı olmalıdır.

Köpüklü Yangın Tüpü

Yangın söndürme köpüğü; köpük konsantresinin su ve hava ile basınç altında oluşturduğu kabarcıklardır.

Köpük;

-Köpük konsantresi

-Su

-Hava

Düşük yayılımlı köpüklü söndürme sistemleri, tanker dolumu, petrol istasyonu gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı içeren özel yangın durumlarında uygulanabilir.

Köpüklü yangın tüpü, köpük kabarcıklarını sıvı yüzeyine boşaltır. Böylece soğutma ve yanıcı sıvı yüzeyi üzerinde yoğunlaşmış bir tabaka oluşturarak yangını söndürür.

Yüksek yayılımlı köpükler ise alanın köpük ile doldurulmasının istendiği, hava ile yangın temasının engellenmeye çalışıldığı yerlerde kullanılır.

İyi bir köpüklü yangın tüpü; sağlamlık, yapışkanlık, ısıya dayanıklılık, buhar tutma, yeniden parlamanın engellenmesi ve yangını etkili biçimde söndürme gibi özellikleri taşımalıdır.

Yangın tüplerinin standartlara uygunluğu ve çalışır durumda tutulması önemlidir.

Yangın tüplerinin standartlara uygunluğu ve çalışır durumda tutulması önemlidir.

Yangın tüpleri de üretilen her endüstriyel ürünler için belirlenmiş bazı standartlara ve gereksinimlere sahip olarak imal edilmelidirler.

Türk standartları Endüstrisi tarafından Resmi Gazete de de yayınlanan aşağıdaki tabloda bulunan standartlar yangın tüpü seçimlerinde olmazsa olmazlardandır.

TS No
Türkçe Adı
İngilizce Adı
TS EN 615
Yangından korunma-Yangın söndürücü maddeler-Tozlar için özellikler (sınıf D tozlar hariç)
Fire protection-Fire extinguishing media-Specifications for powders (other then class D powders)
TS 862-7

EN 3-7+A1

Seyyar yangın söndürücüler – Bölüm 7: Özellikler, performans gerekleri ve deney metotları Portable fire extinguishers – Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods
TS 3419
Havalandırma ve iklimlendirme tesisleri – Projelendirme kuralları
Ventilation and air conditioning installation – Requirements of projecting
TS 9648
Yangın söndürücüler – Kuru kimyasal toz sistemleri – Terim ve tarifler
Fire extinguishers-Dry chemical powder systems, terms and definitions
TS ISO 11602-2
Yangından korunma – Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler – Bölüm 2 : Muayene ve bakım
Fire protection – Portable and wheeled fire extinguishers – Part 2: Inspection and maintenance
TS 13346
İş yerleri – Genel kurallar
Work places – General rules
TS EN 1866-1*
Seyyar yangın söndürücüler – Bölüm 1: Karakteristikleri, performansı ve deney metotları
Mobile fire extinguishers – Part 1: Characteristics, performance and test methods

Herhangi bir  yangın durumuna maruz kalındığında en çabuk ve acil müdahale ekipmanı olarak yangın tüpleri ilk akla gelenlerdir.
Ancak, kullanıma hazır olarak bekletilmekte olan yangın tüplerinin her zaman görevine hazır bir biçimde aktif halde dolumu ve bakımı yapılmış durumda anında kullanıma hazır mıdır?

Kuru kimyevi tozlu, foam köpüklü , karbondiokstli yada halo karbon gazlı  Yangın tüpleri, hayatın pek çok alanında ev, araç ve işyerleri için acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek olan yeri geldiğinde yangın sebebi ile ortaya çıkabilecek risklere karşı yaşam kurtarıcı ürünlerden birisidir.

İçerikleri farklı olmakla beraber değişik çeşitlere sahip olan yangın tüpü bulunmaktadır.

Öncelikli olarak yangın tüpü modelinin en mühim özelliği hafif olmasından dolayı basit bir kullanıma sahip olmasıdır.

Yangın tüpü dolumu

Yangın tüpü dolumu denildiğinde bir çok kişinin aklına gelen boşalmış olan tüplerin doldurulması işlemi geliyor. Halbuki yangın tüplerinin muhteviyatında bulunan kimyasal maddelerin zamanla etkisini kaybetmesinden dolayı,  etkisiz bir dolu gibi görünen yangın tüpü ile boş bir yangın tüpü kıyaslandığında yangına müdahalede risk faktörünün hemen hemen aynı olduğu uzmanlar tarafından bilinen bir gerçektir. Bu şekilde bir yangın savunma acil durum anında risk çok yüksek olmaktadır.

Bu sebepten ötürü daha önceden tedbir alabileceğimiz sonuçları oldukça ağır olan en önemli ve etkili afetlerden olan yangın için tedbir almak en başta sağlıklı yangın tüpü sahibi olmaktan geçmektedir.
Yangın tüplerinin periyodik kontrollerinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılmış olması kadar bakımının da yapılarak dolu ve göreve hazır biçimde bulundurulması çok önemlidir. Küçücük bir tutuşma anında bile göreve hazır yangın tüpü ile derhal etkili müdahale ve işlemlerle alevin büyük bir yangın seviyesine gelmesi büyümeden kontrol altına alınabilir, söndürülebilir ya da büyümüş bir yangının daha da can ve mal kaybına yol açacak vahim sonuçlar doğurması engellenebilmektedir.

Biz sürekli diyoruz; kesinlikle ama kesinlikle unutulmamalıdır ki ;

“Yangın öldürmez, tedbirsizlik öldürür. “

yangın tüpü dolumu

yangın-tupu-dolumları

Yangın tedbirleri alırken nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle yangına sebep oluşturabilecek her türlü detayı ortadan kaldırmak ile işe başlanılabilir. Akabinde çok küçükte olsa gerçekleşebilecek ihmaller sonucu ortaya çıkabilecek yangınlarda kesinlikle evde, işte, araçta, okulda, otobüste kısacası yaşanılan her mahalde yangın tüpü dolu, kontrolü yapılmış, bakımlı ve hazır olarak mutlaka bulundurulmalıdır.
Yangına derhal ve etkili biçimde hızlı müdahale için kullanılacak yangın tüpleri karılaşılan pek çok durumda olan yada başlayan yangını söndürebilirken daha da büyük yangınlarda yalnız yangının büyümesini engelleyerek itfaiyenin yetişebilmesi için zaman kazandırmaktadır.

Mutlaka yangın tüpleri mevcut olması ve kullanıma hazır olması ile risklerden kurtulmuş olmuyoruz. Çünkü, yangın tüpünün kullanıma hazır erişilebilen bir yerde bulunması kadar sağlıklı çalışıp çalışmama durumu da en az bulunması kadar önemlidir. Acil bir yangın anında elinizi attığınız yangın tüpün çalışmaması kadar başınıza gelebilecek son derece kötü bir şey olmayacağını o anı biraz düşündüğünüzde gözünüzün önüne getirebilirsiniz.
Böyle olumsuz bir durumun yaşanmaması adına yangın tüplerin periyodik bakımlarını ve yangın tüpü dolumu işlemini profesyonellere bırakmanızı tavsiye ediyoruz.
Koçak Grup olarak sizlerle yangın tüpleriniz ve yangın projeleriniz ile ilgili çalışmaktan mutluluk duyarız.

yangın tüpü

Yangın Tüpü Dolumları

Yangın tüpleri kontrol ve dolumları hayat kurtarır

Yangın Tüplerinin kontrol ve dolumları doğru yapılırsa hayat kurtarır.

Yangın tüpü düşünüldüğünde; olası bir  yangın durum ile karşı karşıya kalındığında en çabuk ve acil müdahale ekipmanı olarak akla gelmektedir.
Fakat, kullanıma hazır olarak bekletilmekte olan yangın tüplerinin her zaman göreve hazır bir biçimde aktif halde dolumu ve bakımı yapılmış durumda anında kullanıma hazır mıdır?

Yangın tüpü dolumu

Yangın tüpü dolumu denildiğinde bir çok kişinin aklına gelen boşalmış olan tüplerin doldurulması işlemi geliyor. Halbuki yangın tüplerinin muhteviyatında bulunan kimyasal maddelerin zamanla etkisini kaybetmesinden dolayı,  etkisiz bir dolu yangın tüpü ile boş bir yangın tüpü kıyaslandığında yangına müdahalede risk faktörünün hemen hemen aynı olduğu uzmanlar tarafından bilinen bir gerçektir.

Bu nedenle ilk önceden tedbir alabileceğimiz sonuçları çok ağır olan en önemli ve etkili afetlerden olan yangın için tedbir almak en başta sağlıklı yangın tüpü sahibi olmaktan geçmektedir.
Yangın tüplerinin periyodik kontrollerinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılmış olması ve bakımının da yapılarak dolu ve göreve hazır biçimde bulundurulması ile çok küçük bir tutuşma anında bile derhal etkili müdahale ve işlemlerle yangının büyümeden kontrol altına alınabilir, söndürülebilir ya da büyümüş bir yangının daha da can ve mal kaybına yol açacak vahim sonuçlar doğurması engellenebilmektedir.

Biz sürekli diyoruz; kesinlikle ama kesinlikle unutulmamalıdır ki ;

“Yangın öldürmez, tedbirsizlik öldürür. “

yangın tüpü dolumu

yangın-tupu-dolumları

Yangın tedbirleri alırken nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle yangına sebep oluşturabilecek her türlü detayı ortadan kaldırmak ile işe başlanılabilir. Akabinde çok küçükte olsa gerçekleşebilecek ihmaller sonucu ortaya çıkabilecek yangınlarda kesinlikle işte, evde, araçta, okulda, otobüste kısacası yaşanılan her mahalde yangın tüpü dolu, kontrolü yapılmış, bakımlı ve hazır olarak mutlaka bulundurulmalıdır.
Yangına derhal ve etkili biçimde hızlı müdahale için kullanılacak yangın tüpleri çoğu durumda yangını söndürebilirken daha da büyük yangınlarda yalnız yangının büyümesini engelleyerek itfaiyenin yetişebilmesi için zaman kazandırmaktadır.

Mutlaka yangın tüpleri mevcut olması ve kullanıma hazır olması ile risklerden kurtulmuş olmuyoruz. Çünkü, yangın tüpünün kullanıma hazır erişilebilen bir yerde bulunması kadar sağlıklı çalışıp çalışmama durumu da en az bulunması kadar önemlidir. Acil bir yangın anında elinizi attığınız yangın tüpün çalışmaması kadar başınıza gelebilecek son derece kötü bir şey olmayacağını o anı biraz düşündüğünüzde gözünüzün önüne getirebilirsiniz.
Böyle olumsuz bir durumun yaşanmaması adına yangın tüplerin periyodik bakımlarını ve yangın tüpü dolumu işlemini profesyonellere bırakmanızı tavsiye ediyoruz.
Koçak Grup olarak sizlerle yangın tüpleriniz ve yangın projeleriniz ile ilgili çalışmaktan mutluluk duyarız.

yangın tüpü

Yangın Tüpü Dolumları

Yangın Tüpünün Yangın Olasılıklarına Karşı Alınacak Tedbirlerde etkisi

Yangın Tüpünün Yangın Olasılıklarına Karşı Alınacak Tedbirlerde etkisi

Yangın tüpü denildiğinde; herhangi bir  yangın olayına karşı en hızlı ve acil müdahale yöntemi olarak yangın tüpleri ilk akla gelen müdahale ekipmanlarıdır. Yalnız, kullanılan yangın tüpleri her zaman aktif halde dolumu ve bakımı yapılmış durumda olarak olası bir yangın riskine karşı hazır mıdır?

Yangın tüpü dolumu

Yangın tüpü dolumu denildiğinde çoğu insanın aklına gelen boşalmış olan tüplerin doldurulması işlemi gelmekte.  Oysa ki yangın tüplerinin içerisinde bulunan kimyasal maddelerin zamanla etkisini kaybetmesi de dolu yada boş bir yangın tüpü ile yangına müdahalede risk faktörünün hemen hemen aynı olduğu gözlemlenebilmektedir.

Bu sebeple bir çok doğal afetle birlikte bizim için ilk başlarda tedbir alabileceğimiz en önemli ve etkili afetlerden olan yangın tedbir alınabilir olarak olarak ön planda bulunuyor.
Yangın tüplerinin kontrollü olması ve bakımının yapılarak dolu ve göreve hazır biçimde bulundurulması ile çok küçük bir tutuşma esnasında bile derhal müdahale ve işlemlerle yangın büyümeden söndürülebilir ya da büyümüş bir yangının daha da can ve mal kaybına yol açacak vahim sonuçlar doğurması engellenebilir.
Her zaman diyoruz; kesinlikle unutulmamalıdır ki “Yangın öldürmez, tedbirsizlik öldürür. “

yangın tüpü dolumu

yangin_sondurme_ekibi

Peki Yangın tedbirleri nasıl alabiliriz?

İlk olarak yangına mahal verecek her türlü detayı yok etmek ile işe başlanılabilir. Ardından çok küçükte olsa gerçekleşen ihtimaller sonucu ortaya çıkabilecek yangınlarda kesinlikle arabada, evde, işte, okulda, otobüste kısacası her yerde yangın tüpü dolu, bakımlı ve hazır olarak mutlaka bulundurulmalıdır.
Anında ve hızlı müdahale için kullanılacak yangın tüpleri çoğu durumda yangını söndürebilirken çok büyük yangınlarda ise sadece yangının büyümesini engelleyebilir.

Elbette yangın tüpleri yanımızda ve hazır diye risklerden kurtulmuş olmuyoruz tabii ki. Çünkü yangın tüpünün yanımızda bulunması kadar çalışıp çalışmama durumu da en az bulunması kadar çok önemlidir. Bir yangın anında elinizi attığınız yangın tüpün çalışmaması kadar başınıza gelebilecek son derece kötü bir şey olmayacağını o anı biraz düşündüğünüzde gözünüzün önüne getirebilirsiniz.
Böyle olumsuz bir durumun yaşanmaması adına yangın tüplerin periyodik bakımlarını ve yangın tüpü dolumu işlemini profesyonellere bırakmanızı tavsiye ediyoruz.
Koçak Grup olarak sizlerle yangın tüpleriniz ve yangın projeleriniz ile ilgili çalışmaktan mutluluk duyarız.

yangın tüpü

Yangın Tüpü Dolumları

yangın tüpü dolumu fiyatları

Yangın tüpü dolumu fiyatları

Yangın tüpü dolum fiyatları için öncelikle bizlere bildirmeniz gereken kaç kg ve kaç adet yangın tüpü dolumu için fiyat almak istediğinizdir.
Yangın tüplerinde fiyat verilirken saç gövdeden ibaret olmakta olduğunu ve belirli aralıklarla içeriğinin yenilenmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.
Yangın tüpü ayrıca, 18 bar çalışma basıncı ile ufak çaptaki alevleri basit bir biçimde söndürebilir çalışma durumunu hep üst düzeyde ve hazır olarak tutmak zorundadır.
Birçok kez dolum yapılabilmesi ve fiyatının da makul olabilmesi için yangın tüpünün vanası pirinç tetik özelliğinde imal edilmektedir. Her türlü düz ve sabit zeminde muhafaza edilebildiği gibi, özel olarak üretilmiş montaj askısı ile talep edilen yukarı bir yere basitçe asılarak duvarda kalabilecek şekilde fikslenebilmektedir. Eğer bu montaj askınız da yangın tüpü dolumu fiyatları içerisinde temin etmek isterseniz, bizlere ayrıca belirtmenizi rica ederiz.

Yangın Tüpü Satış ve dolum fiyatları için en uygun ve ekonomik hizmeti hızlı biçimde verebilmekteyiz.

Yangın Söndürme Tüpü – Yangın Söndürme Cihazları imalat, bakım ve dolumu konusunda sizlere 10 yılın üzerinde teknik ve saha tecrübemiz en uygun fiyatlarımız ile hizmet vermekten memnuniyet duymaktayız.

Yangın Tüplerinizin dolumu ve bakımları için fiyat alma amacıyla bizi 7/24 arayabilirsiniz!

yangin_sondurme_ekibi

Yangına Karşı Alınacak Önlemlerde Yangın Tüpü nün fonksiyonu

Yangına Karşı Alınacak Tedbirler Ve Yangın Tüpü

Olası bir yangın durumu için en acil müdahale yöntemi olarak yangın tüpleri öne çıkmaktadır. Fakat kullanılan yangın tüpleri her zaman aktif halde midir?
Yangın tüpü dolumu doğru şekilde gerçekleştirilmiş midir, belirli sürelerde kontrolleri yapılmış mıdır bilinmez.
Bütün bu belirsizlikleri ortadan kaldırın ve yangın tüpü dolumu işlemini Koçak Yangın olarak biz profesyonellere bırakın.

Pek çok doğal afetle birlikte bizim için tedbir alabileceğimiz en önemli afet yangın olarak ön planda bulunuyor. Çok küçük bir tutuşma esnasında bile derhal müdahale ve işlemlerle yangın büyümeden söndürülebilir ya da büyümüş bir yangının daha da can ve mal kaybına yol açacak vahim sonuçlar doğurması engellenebilir.
Her zaman diyoruz; kesinlikle unutulmamalıdır ki “Yangın öldürmez, tedbirsizlik öldürür. ”

yangin_sondurme_ekibi

Peki Yangın tedbirleri nasıl alabiliriz?

Öncelikle yangına mahal verecek her türlü detayı yok etmelisiniz. Ardından çok küçükte olsa gerçekleşen ihtimaller sonucu ortaya çıkabilecek yangınlarda kesinlikle arabada, evde, işte, okulda, otobüste kısacası her yerde yangın tüpü mutlaka bulundurulmalıdır.
Anında ve hızlı müdahale için kullanılacak yangın tüpleri çoğu durumda yangını söndürebilirken çok büyük yangınlarda ise yangının büyümesini engelleyebilir.

Ancak yangın tüpleri yanımızda diye tüm tedbiri de almış olmuyoruz tabii ki. Çünkü yangın tüpünün yanımızda bulunması kadar çalışıp çalışmama durumu da çok önemli. Bir yangın anında elinizi attığınız tüpün çalışmaması kadar kötü bir şey olmayacağını o anı biraz düşündüğünüzde göz önüne getirebilirsiniz.
Böyle bir durumun yaşanmaması adına tüplerin periyodik bakımlarını ve yangın tüpü dolumu işlemini profesyonellere bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Koçak Grup olarak sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız.

yangın tüpü dolumu anadolu yakası

Yangın Tüpü dolumu anadolu yakası

Yangın tüpünün saç gövdeye sahip olduğunu ve belirli aralıklarla içeriğinin yenilenmesi gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Yangın tüpü ayrıca, 18 bar çalışma basıncı ile ufak çaptaki ateşleri kolayca söndürebilir performansını hep üst düzeyde tutmak zorundadır. Bu nedenle yangın tüpünün vanası ise pirinç tetik özelliğindedir. Korunması oldukça kolaydır. Her türlü düz ve sabit zeminde muhafaza edilebildiği gibi, özel olarak imal edilmiş montaj askısı ile talep edilen yukarı bir yere basitçe asılarak duvarda kalabilecek şekilde fikslenebilmektedir.

Yangın Tüpü Satış ve dolum için anadolu yakasında merkezi konumumuz ile tüm ilçelere hizmet verebilmekteyiz.

Yangın Söndürme Tüpü – Yangın Söndürme Cihazları imalat, bakım ve dolumu konusunda sizlere 10 yılın üzerinde teknik ve saha tecrübemiz ile hizmet vermekten mutluluk duymaktayız.

Yangın Tüplerinizin dolumu ve bakımları amacıyla bizi 7/24 arayabilirsiniz!

yangin_sondurme_ekibi

Yanıcı Malzemeye Göre Yangın Tüpü Seçimi

Yangın, öngörülmesi zor olan fakat tedbirin üst düzeyde alınması gereken bir afettir. Olası bir risk durumunda özellikle ilk safhalarında verimli bir müdahalenin yerine getirilebilmesi için ilgili bölümde çıkması muhtemel yangın tipine uygun söndürücü seçilerek uygun bir konuma konuçlandırılması gerekmektedir.
Bu sayede yangın tüpler en hızlı çözümler olarak dikkat çekmekte ve alevlere müdahalede ve yangının büyümemesine katkı şeklinde pratik olarak görev yapmaktadır.Bu sebepten kaynaklı öncelikle yangın sınıflarının belirlenmesi gerekmektedir. Sıklıkla karşılaşılan 5 adet yangın tipi mevcuttur. Bunlar;

A sınıfı yangınlar: Kâğıt, ahşap, kumaş, kâğıt gibi katı madde yangınları.

B sınıfı yangınlar: Akaryakıt, solvent, tiner gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları

C sınıfı yangınlar: Metan propan, LPG gibi yanıcı ve parlayıcı gaz yangınları

D sınıfı yangınlar: Magnezyum, sodyum, alüminyum gibi metal yangınları

E sınıfı yangınlar: Elektrik yangınları

Bu tip yangınların söndürme maddesi olarak su, köpük, ABC toz, BC toz, D tozlu CO2, Halon gazı gibi maddeler kullanılmaktadır.

Yangın söndürme malzemesi olarak Su Kullanılması :

Su, yangındaki ısıyı ortadan kaldırarak soğutma şeklindeki söndürme yöntemidir. A tipi yangınlarda söndürücü olarak kullanılması gerekmektedir.

Yangın tüplerinde söndürücü olarak Köpük kullanılması :

Köpük, muhteviyat olarak; basınçlı su, deterjan ve hava karışımı ile elde edilmektedir. Yanan yüzeyi kaplayarak hava akışını ve dolayısı ile oksijen temasını önlemektedir. Böylelikle yangının hem oksijen ile hem de buhar ile bağlantısını keserek, yangın söndürme yoluna hızlıca gidilmektedir.
Foam Köpüklü Yangın Tüpleri ağırlıklı olarak B tipi sıvı yangınlara müdahalede kullanılmaktadır.
A tipi yangınlar için de kullanılabilmektedir. Köpük suyla reaksiyona giren yanıcı kimyasallar için uygulanmamalıdır.

En Sık Kullanılan Yangın Tüpü İçeriği Kuru Kimyevi Tozlar:

Kuru kimyevi toplu yangın tüpleri çoğunlukla ve özellikle B ve C grubuna giren yangınlar başta olmak üzere A ve D grubu yangınlarında da kullanılabilmektedir. Bu tip tozlar yanıcı sıvılar arasına girerek reaksiyonun devamlılığını etkileyerek yanmanın büyümesini ve dolayısı ile yangının kontrol altına alınması için yardımcıdırlar.

ABC tozlar da kimyasal reaksiyondan ayırma, boğma şekliyle yangını söndürmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta ABC tip tozlu portatif yangın söndürme tüplerinin özelliklerini yitirmeden hazır bir biçimde muhafaza edilebilmesi gereği sıcak ortamlarda bekletilerek depolanmamalıdır.

Karbondioksitli Yangın Tüpleri :

Karbondioksitli yangın söndürücüler B, C ve E sınıfı yangınlar için kullanılmaktadır. CO2’li tüplerin sıcak ortamda bırakılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde tüplerin içerisinde sıvı halde bulunan CO ‘nin genleşerek patlama riski söz konusudur.

D-Tozu (Hafif Metal Tozu)

Özel tozlardır. Metal yangınlarında kullanılmaktadır. Yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. Boğma yöntemiyle söndürme işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

Yangın sınıflarına göre yangın tüpleri kullanım özet tablosu

Yangın Sınıfları Yangın Türü Su Köpük ABC Kuru Kimyevi Toz CO2 Halon
A Kağıt, Ahşap, Kumaş

 

x x x
B Yanıcı sıvılar
Makine yağı, Doğalgaz, Petrol
x x x x
C Elektrik kabloları, kontrol panelleri

 

x x x
A&B Yanıcı malzemeler ile parlayıcı sıvı ve gazların  birleşimi

 

x
A&C Yanıcı malzemeler ile elektrikli
aletlerin birleşimi
x
B&C Yanıcı sıvı ve gazlar ile elektrikli aletlerin kombinasyonu

 

x x x
A,B&C Yanıcı malzemelerin parlayıcı sıvıların ve gazların vede elektrikli aletlerin kombinasyonu x
D Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer. (sodyum,
potasyum, titanyum, magnezyum gibi.) Kuru kimyevi tozlar
bu yangınları söndürmede kullanılır.
x x x
E Elektrik tesisatında yaşanan yangınları bu sınıfa girer

 

x