0216 540 34 84

Yangın Tüpü Dolumu 

Tüplerinizin dolumlarını uzman ellere teslim edin. Periyodik olarak kontrol ve takiplerini Koçak Yangın sizin yerinize takip etsin.

Yangın tüp dolumları sertifikalı ekipman ve ürünler ile yapılmalıdır.

Yangın Nedir ?

Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan etkileşimlerin neden olduğu bir doğal afettir.

Yangın Üçgeni – Yangının oluşması için gerekenler ve  ortamda bulunması gerekenler nelerdir?

Hava: Normal ortamdaki havada % 20,9 oranında oksijen (O2) bulunmaktadır. Yanma durumunun gerçekleşmesi için bu oranın %16’nın altına düşmemesi gerekir. Oksijen seviyesinin %16’nın altına inmesiyle yanma reaksiyonu yavaş yavaş sönmeye döner. Oksijen oranının %14’ün altına düşmesi halinde yanma olayı olmamaktadır.

Isı: Dünyadaki tüm maddeler belirli bir ısıya sahiptirler, içeriğindeki moleküller devamlı hareket etmektedirler. Herhangi bir madde ısındığı zaman moleküllerin hareket hızı artar ve dolayısıyla ısıda da artış olur. Bir maddenin moleküllerini hızlandıran her türlü etki ilgili madde içerisinde ısı üretir. Bu olay maddenin moleküllerinin oksijen ile birleşmesine müsait ortamı oluşturur. İşte bu olayın adı yanmadır. Isı; mekaniksel, elektriksel ve kimyasal her türlü kaynaktan elde edilebilir.

Yanıcı Madde: Isı ile karşılaştığında, yanıcı buhar ya da gaz çıkmasına neden olan, kolaylıkla kor haline gelebilen maddelere denir.