0216 540 34 84

Monthly Archives: Mayıs 2017

Yanıcı Malzemeye Göre Yangın Tüpü Seçimi

Yangın, öngörülmesi zor olan fakat tedbirin üst düzeyde alınması gereken bir afettir. Olası bir risk durumunda özellikle ilk safhalarında verimli bir müdahalenin yerine getirilebilmesi için ilgili bölümde çıkması muhtemel yangın tipine uygun söndürücü seçilerek uygun bir konuma konuçlandırılması gerekmektedir.
Bu sayede yangın tüpler en hızlı çözümler olarak dikkat çekmekte ve alevlere müdahalede ve yangının büyümemesine katkı şeklinde pratik olarak görev yapmaktadır.Bu sebepten kaynaklı öncelikle yangın sınıflarının belirlenmesi gerekmektedir. Sıklıkla karşılaşılan 5 adet yangın tipi mevcuttur. Bunlar;

A sınıfı yangınlar: Kâğıt, ahşap, kumaş, kâğıt gibi katı madde yangınları.

B sınıfı yangınlar: Akaryakıt, solvent, tiner gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları

C sınıfı yangınlar: Metan propan, LPG gibi yanıcı ve parlayıcı gaz yangınları

D sınıfı yangınlar: Magnezyum, sodyum, alüminyum gibi metal yangınları

E sınıfı yangınlar: Elektrik yangınları

Bu tip yangınların söndürme maddesi olarak su, köpük, ABC toz, BC toz, D tozlu CO2, Halon gazı gibi maddeler kullanılmaktadır.

Yangın söndürme malzemesi olarak Su Kullanılması :

Su, yangındaki ısıyı ortadan kaldırarak soğutma şeklindeki söndürme yöntemidir. A tipi yangınlarda söndürücü olarak kullanılması gerekmektedir.

Yangın tüplerinde söndürücü olarak Köpük kullanılması :

Köpük, muhteviyat olarak; basınçlı su, deterjan ve hava karışımı ile elde edilmektedir. Yanan yüzeyi kaplayarak hava akışını ve dolayısı ile oksijen temasını önlemektedir. Böylelikle yangının hem oksijen ile hem de buhar ile bağlantısını keserek, yangın söndürme yoluna hızlıca gidilmektedir.
Foam Köpüklü Yangın Tüpleri ağırlıklı olarak B tipi sıvı yangınlara müdahalede kullanılmaktadır.
A tipi yangınlar için de kullanılabilmektedir. Köpük suyla reaksiyona giren yanıcı kimyasallar için uygulanmamalıdır.

En Sık Kullanılan Yangın Tüpü İçeriği Kuru Kimyevi Tozlar:

Kuru kimyevi toplu yangın tüpleri çoğunlukla ve özellikle B ve C grubuna giren yangınlar başta olmak üzere A ve D grubu yangınlarında da kullanılabilmektedir. Bu tip tozlar yanıcı sıvılar arasına girerek reaksiyonun devamlılığını etkileyerek yanmanın büyümesini ve dolayısı ile yangının kontrol altına alınması için yardımcıdırlar.

ABC tozlar da kimyasal reaksiyondan ayırma, boğma şekliyle yangını söndürmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta ABC tip tozlu portatif yangın söndürme tüplerinin özelliklerini yitirmeden hazır bir biçimde muhafaza edilebilmesi gereği sıcak ortamlarda bekletilerek depolanmamalıdır.

Karbondioksitli Yangın Tüpleri :

Karbondioksitli yangın söndürücüler B, C ve E sınıfı yangınlar için kullanılmaktadır. CO2’li tüplerin sıcak ortamda bırakılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde tüplerin içerisinde sıvı halde bulunan CO ‘nin genleşerek patlama riski söz konusudur.

D-Tozu (Hafif Metal Tozu)

Özel tozlardır. Metal yangınlarında kullanılmaktadır. Yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. Boğma yöntemiyle söndürme işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

Yangın sınıflarına göre yangın tüpleri kullanım özet tablosu

Yangın Sınıfları Yangın Türü Su Köpük ABC Kuru Kimyevi Toz CO2 Halon
A Kağıt, Ahşap, Kumaş

 

x x x
B Yanıcı sıvılar
Makine yağı, Doğalgaz, Petrol
x x x x
C Elektrik kabloları, kontrol panelleri

 

x x x
A&B Yanıcı malzemeler ile parlayıcı sıvı ve gazların  birleşimi

 

x
A&C Yanıcı malzemeler ile elektrikli
aletlerin birleşimi
x
B&C Yanıcı sıvı ve gazlar ile elektrikli aletlerin kombinasyonu

 

x x x
A,B&C Yanıcı malzemelerin parlayıcı sıvıların ve gazların vede elektrikli aletlerin kombinasyonu x
D Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer. (sodyum,
potasyum, titanyum, magnezyum gibi.) Kuru kimyevi tozlar
bu yangınları söndürmede kullanılır.
x x x
E Elektrik tesisatında yaşanan yangınları bu sınıfa girer

 

x