0216 540 34 84

Monthly Archives: Nisan 2018

Yangın Söndürme Tüpü Çeşitleri :

1. Sulu (CO2 tazyikli, hava basınçlı, soda asitli)

2. Hava Kesici (köpüklü, karbondioksitli), Karbondioksitli,

3.Kimyasal Reaksiyonlu (halojen karbürlü, kuru kimyasal tozlu, BCF

Her Yangın tipinde uygun olan tüp çeşidi kullanılmalıdır. Yangın karşı alınan önlemler ve eğitimler, yangın söndürmekten bile daha ucuzdur, üstelik de yangına dayanıklı malzemeler kalite olacağı için çok uzun ömürlü dayanıklıdırlar.

4. Soğutma yolu ile söndüren yangın tüpü veya yangın söndürücüleri

– Karbondioksit Tahrikli

– Hava basınçlı

– Soda asitli

5. Havayı kesici yangın tüpü veya yangın söndürücüleri

– Köpüklü yangın tüpleri

– Kuru kimyevi tozlu yangın tüpleri

– Karbondioksitli yangın tüpleri

6. Halojen karbürlü yangın tüpleri

Yangın Tüplerinin Bakım ve Kontrolü Nasıl Olmalıdır

Aylık Kontrol; emniyet subabı, hortum, lans ve tetiği kontrol edilir.

6 Aylık Kontrol; emniyet subabı, hortum, lans ve tetiği kontrol edilir ve yangın tüpü tartılır.

Yıllık Kontrol; emniyet subabı, hortum, lans ve tetiği kontrol edilir, yangın tüpü tartılır ve kapağı açılarak niteliğini kaybedip kaybetmediği gözlenir.

5-10 Yıllık Kontrol; cihaz tamamen boşaltılarak sağlamlığı ve işlevini yerine getirip getirmeyeği kontrol edilir.

Yangın Tüpü Sayısı ve Miktarı Ne Olmalıdır

Az tehlikeli bölgelerde, her 50 m2 için 1 adet 6 kg tüp, müteakip her 200 m2 için 1 adet 6 kg tüp

Çok tehlikeli bölgelerde, ilk 50 m2 ye 1 adet 6 kg tüp, müteakip her 200 m2 için 2 adet 6 kg tüp

Motorlu araçlarda; 14 kişi koltuğa kadar 1 adet 6 kg tüp, 14 kişiden fazla yada tehlikeli madde taşıyan araçlarda 2 adet 6 kg tüp bulundurulmalıdır.

Yangın Tüpü Sertifikaları

Yangın Tüpleri TS 862 EN 3 Standardına göre sertifikalı olmalıdır.

Köpüklü Yangın Tüpü

Yangın söndürme köpüğü; köpük konsantresinin su ve hava ile basınç altında oluşturduğu kabarcıklardır.

Köpük;

-Köpük konsantresi

-Su

-Hava

Düşük yayılımlı köpüklü söndürme sistemleri, tanker dolumu, petrol istasyonu gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı içeren özel yangın durumlarında uygulanabilir.

Köpüklü yangın tüpü, köpük kabarcıklarını sıvı yüzeyine boşaltır. Böylece soğutma ve yanıcı sıvı yüzeyi üzerinde yoğunlaşmış bir tabaka oluşturarak yangını söndürür.

Yüksek yayılımlı köpükler ise alanın köpük ile doldurulmasının istendiği, hava ile yangın temasının engellenmeye çalışıldığı yerlerde kullanılır.

İyi bir köpüklü yangın tüpü; sağlamlık, yapışkanlık, ısıya dayanıklılık, buhar tutma, yeniden parlamanın engellenmesi ve yangını etkili biçimde söndürme gibi özellikleri taşımalıdır.