0216 540 34 84

Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri

– Yangın risk analizinin yapılması

– Yangına karşı koruyucu,önleyici, söndürücü tedbirlerin alınmasıı

– Özel yangın yönetmeliğinin hazırlanması

– Yangın tesisat projelerinin hazırlanması, itfaiye onayının alınması, yangın tesisatının kurulması

– Yangın alarm sistemleri

– Yangın söndürme sistemlerinin denetim ve kontrolü

– Yangın eğitim ve tatbikatlarının düzenlenmesi

– Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi