0216 540 34 84

Yangın Alarm Sistemi

Hangi İşletmeler Yangın Alarm Sistemi Kullanmak Zorunda

Yangın alarm sistemleri can ve mal kaybını önlemek amacıyla, uzun yıllar boyunca kullanılan, yangını önceden haber veren veya yangın anında yangını büyümeden kontrol altına alabilen sistemlerdir. Çoğu binalarda ve işletmelerde dikkatimizi çekmeyen ama binanın etrafını bir ağ gibi ören bu sistemler 19/12/2007 tarihli resmi gazete de yayınlanan, binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte detaylı olarak anlatılmıştır. Milli Savunma Bakanlığına bağlı ve Nükleer santraller dışında binalar ve işletmeler yangın alarm sistemi kullanmak zorunda. Peki, yönetmelikte de belirtilen bu bina ve işletmeler nelerdir gelin birlikte bakalım.

Yönetmelikte Olanlar

Yönetmeliğe göre; konutlar, konaklama amaçlı binalar, kurumsal binalar, büro binaları, ticaret amaçlı binalar ve işletmeler yangın alarm sistemi kullanmak zorunda. Özellikle kurumsal binalar, yurtlar ve eğitim veren binalar devlet tarafından daha detaylı kontrol edilmektedir. Burada ki yurt ve eğitim veren kurumlar özel işletmeler dahi olsa devlet sıkı tedbirlerin alınmasını istemekte ve binalarda bulunan yangın alarm periyodik olarak takip etmektedir.

Yine yönetmeliğe göre; endüstriyel binalar, toplanma amaçlı binalar, depolama ve saklama amaçlı binalar, yüksek tehlikeli grubuna girmiş yerler ve karışık kullanım amaçlı işletmeler yangın alarm sistemi kullanmak zorunda. Genel olarak yönetmeliğe bakacak olursak oturduğumuz binalardan tutunda depo olarak kullandığımız binalar dahi yangın alarm sistemi kullanmak zorunda. Ayrıca tıpkı özel işletmelerde olduğu gibi, özel fabrikalar ve özel hastanelerde bu yönetmeliğin kapsamına girmektedir.